منو
سبد خرید

اچ پی آسیا-HPASIA

برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 6-45
 HPASIA 6 UNIT DEPTH 45 WALL MOUNT - رک 6 یونیت عمق 45 اچ پی آسیارک 6 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا یکی از بهترین سری رک های 6 یونیت می باشد. رک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیر..
739,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 27-60
HPASIA 27 UNIT DEPTH 60 STAND RACK - رک 27 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا رک 27 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا یکی از بهترین رک های 27 یونیت می باشد. رک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد انداز..
3,769,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 12-60
رک 12 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - HPASIA 12 UNIT DEPTH 60 STAND RACKرک 12 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا یکی از بهترین رک های 12 یونیت می باشد.  رک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیر..
1,379,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 12-60
رک 12 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا - HPASIA 12 UNIT DEPTH 60 WALL MOUNT RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از ق..
1,069,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 17-60
رک 17 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا HPASIA 17 UNIT DEPTH 60 STAND RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از قسمت های..
3,079,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 22-60
رک 22 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا HPASIA 22 UNIT DEPTH 60 STAND RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از قسمت های..
3,419,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 22-80
رک 22 یونیت عمق 80 اچ پی آسیا HPASIA 22 UNIT DEPTH 80 STAND RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از قسمت های..
3,769,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 27-80
رک 17 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا HPASIA 17 UNIT DEPTH 60 STAND RACK  رک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از ..
4,090,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 32-60
رک 32 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا HPASIA 32 UNIT DEPTH 60 STAND RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از قسمت های..
4,199,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 32-80
رک 32 یونیت عمق 80 اچ پی آسیا HPASIA 32 UNIT DEPTH 80 STAND RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از قسمت های..
4,499,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 37-60
رک 37 یونیت عمق 60 اچ پی آسیا HPASIA 37 UNIT DEPTH 60 STAND RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از قسمت های..
4,469,000 تومان
برند: اچ پی آسیا - HPASIA مدل: 37-80
رک 37 یونیت عمق 80 اچ پی آسیا HPASIA 37 UNIT DEPTH 80 STAND RACKرک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (patch panel)، سوئیچ (Switch)، سرور (Server) و ... درون آن قرار می گیرد. واحد اندازه گیری رک یونیت (Unit) می باشد که هر یونیت معادل 5 سانتی متر می باشد. رک ها از قسمت های..
4,819,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 26 (3 صفحه)